Untitled Document
Quran Center
Lembaga pendidikan non formal yang berfokus mencetak 1000 penghafal Alquran
"Membentuk Generasi Qurani menuju Masyarakat Madani"

Quran Center

Quran Center didirikan pada tahun 2016, merupakan sebuah lembaga non formal yang bergerak pada bidang pendidikan agama yang berfokus mencetak para penghafal Quran dan menanamkan pendidikan nilai nilai iman dalam kehidupan sehari-hari

Filosofi

  • “Thaha . Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah.” (Q.s. Thaha: 1—2)
  • "Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian TIDAK AKAN TERSESAT SELAMANYA jika kalian berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah wa Sunnati. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku." HR Hakim, shahih
  • Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kalian penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah!” Tetapi (dia berkata), “Jadilah kalian Rabbaniyyin kerana kalian mengajarkan al-Kitab dan kerana kalian tetap mempelajarinya.” (surah Ali Imran; 3:79)
  • “Yang terbaik di antara kalian adalah orang belajar Alquran dan mengajarkannya.” [HR. Bukhari]
  • “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni.

Berita